ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2562,20:57  อ่าน 356 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุสภา ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปี 2556
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:33  อ่าน 759 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน โครงการประกวดสื่อดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ ระดับประเทศ ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:32  อ่าน 703 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเหรียญทอง อันดับ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:32  อ่าน 650 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:31  อ่าน 627 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่น ระดับยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:30  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค ปี 2553
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:30  อ่าน 633 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับภาค ปี 2552
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:29  อ่าน 605 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ผู้ฝึกสอนการแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ระดับชาติ ปี 2551
ชื่ออาจารย์ : นางรัชดา พละจิตต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2556,15:29  อ่าน 659 ครั้ง
รายละเอียด..