ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนท่าจำปาวิทยา เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2537  ณ บ้านแก้วปัดโป่ง  ตำบลไชยบุรี  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม เนื่องจากประสบปัญหาในเรื่องของที่ดิน จึงได้ย้ายสถานที่ทำการใหม่
     ในปีการศึกษา 2538 ได้ย้ายไปเปิดทำการสอน ณ บ้านดอนติ้ว  ตำบลท่าจำปา  อำเภอท่าอุเทน  จังหวัดนครพนม ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม (สาขาท่าจำปาวิทยา)" และได้รับจัดตั้งเป็น "โรงเรียนท่าจำปาวิทยา" เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542


คติพจน์ของโรงเรียน
      เรียนดี กีฬาเก่ง เคร่งจรรยา พัฒนาชุมชน
อักษรย่อ
          ท.ป.ว.
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
             ต้นลีลาวดี (ภาษาถิ่นเรียก "ต้นจำปา")
สีประจำโรงเรียน : ขาว-ฟ้า
      สีขาว หมายถึง มีความพร้อมที่จะรับการพัฒนา
      สีฟ้า หมายถึง มีโลกทัศน์กว้างไกล
ที่ตั้งโรงเรียน
         หลักกิโลเมตรที่ 20-21 ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2032 (ท่าอุเทน-ศรีสงคราม) เลขที่ 50 หมู่ที่ 10
บ้านดอนติ้ว  ตำบลท่าจำปา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 โทรศัพท์,โทรสาร 042-551121