ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนเผชิญเหตุโรงเรียนท่าจำปาวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
มาตรการเปิดโรงเรียน Sandbox : Safety zone in School ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 64
รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 64
วารสาร โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ประจำวันที่ 13 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 63
วารสาร โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ฉบับ วันที่ 9 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
วารสาร โรงเรียนท่าจำปาวิทยา ฉบับที่ 1 ถึง ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ การทดลองเรียน ผ่าน DLTV
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 63