ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
proshow 1252
โครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 1089
เกียรติบัตรการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 1051
รายชื่อนักเรียน2557(ปรับ ณ วันที่ 30 ก.ย.57) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.24 KB 1020
ใบงานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 1244
ใบงานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 1040
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 1281
ใบงานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 929
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 1133
ฟอนท์ Th Tarabun it9 (พิมพ์ เลขไทย) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 1030
ฟอนท์ TH Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 864
ฟอนท์ TH Sarabun PSK RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.9 KB 945