รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนท่าจำปาวิทยา
เลขที่ 50 หมู่ 10 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว   ตำบลท่าจำปา  อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120
เบอร์โทรศัพท์ 042530648


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :