เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
อาชีพที่ทำได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน
โพสโดย
ครูรัชนี
จงบอกอาชีพที่ทำได้อย่างเสรีใน 10 ประเทศอาเซียน
โพสโดย : ครูรัชนี
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:22 น.
ความเห็นที่ 18
1.วิศวกรรม
2.พยาบาล
3.แพทย์
4.ทันตแพทย์
5.บัญชี
6.สถาปัตยกรรม
7.การสำรวจ
8.การบริการ/การท่องเที่ยว
อาทิตติยา แท่นทอง
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:57 น.
ความเห็นที่ 17
  1อาชีพวิศวกร  
 อาชีพพยาบาล  
  อาชีพสถาปนิก  
  อาชีพการสารวจ        
  อาชีพทันตแพทย์                       
  อาชีพนักบัญชี                                                                               อาชีพแพทย์
  อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว  

IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:51 น.
ความเห็นที่ 16
1.ตำรวจ
2.ครู
3.แพทร์
4.นักบัญชี
5.วิศวกร
6.พยาบาล
7.สถาปนิก
8.มัคคุเทศก์
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:51 น.
ความเห็นที่ 15
1.วิศวกร
2.พยาบาล
3.สถาปนิก
4.นักสำรวจ
5.นักบัญชี
6.ทันตเเพทย์
7.การบริการ/การท่องเที่ยว
8.เเพทย์
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:50 น.
ความเห็นที่ 14
1วิศวกร
2พยาบาล
3สถาปนิก
4นักสำรวจ
5นักบัญชี
6ทันตแพทย์
7แพทย์
8การบริหาร/การท่องเที่ยว
IP : 1.2.157.234
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:49 น.
ความเห็นที่ 13
โพสโดย
มุกมณี มาดี
1วิศกร
2พยาบาล
3สถาปนิก
4นักสำรวจ
5นักบัญชี
6ทันตแพทย์
7แพทย์
8การบริการ

โพสโดย : มุกมณี มาดี
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:48 น.
ความเห็นที่ 12
1.วิศวกร 2.พยาบาล 3.การบริการ/การท่องเที่ยว 4.การสํารวจ 5.สถาปัตยกรรม 6.นักบัญชี 7.ทันตแพท 8.แพท
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:46 น.
ความเห็นที่ 11

1.วิศวกร
2.พยาบาล
3.สถาปนิก
4.นักสำรวจ
5.การบริการ/การท่องเที่ยว
6.นักบัญชี
7.ทันตแพทต์
8.แพทต์
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:46 น.
ความเห็นที่ 10
1วิศวกร 
2พยาบาล
3สถาปนิก
4นักสำรวจ
5นักบัญชี
6ทันตเเพทย์
7แพทย์
8อาชีพการบริการ/การบริหาร
 
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:44 น.
ความเห็นที่ 9
1วิศวกรรม   2แพทย์3บัญชี  4การสำหรวจ  5สถาปัตยกรรม  6ทันตแพทย์  7พายาบาล  8การบริการ/การท่องเที่ยว
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:43 น.
ความเห็นที่ 8
1. อาชีพวิศวกร 
 2.  อาชีพพยาบาล  
  3.  อาชีพสถาปนิก  
 4.  อาชีพการสารวจ       
 5.อาชีพนักบัญชี  
 6. อาชีพทันตแพทย์  
 7 .อาชีพแพทย
 8. อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว    
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:42 น.
ความเห็นที่ 7
1.วิสวกรรม
2.การตำรวจ
3.สถาปัตยกรรม
4.แพทย์
5.ทันตแพทย์
6.พยาบาล
7.บัญชี
8.การบรีการ/การท่องเที่ยว
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:41 น.
ความเห็นที่ 6
1.วิศวกรรม
2.การสำรวจ
3.เเพทย์
4.สถาปัตยกรรม
5.ทันตแพทย์
6.พยาบาล
7.บัญชี
8.การบริการ/การท่องเที่ยว
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:37 น.
ความเห็นที่ 5
1.วิสวกรรม
2.การสำรวจ
3.สถาปัตยกรรม
4.แพทย์
5.ทัตเเพทย์
6.พยาบาล
7.บัญชี
8.การบริการ / การท่องเที่ยว
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:36 น.
ความเห็นที่ 4
1. อาชีพวิศวกร  
2.อาชีพพยาบาล  
3. อาชีพสถาปนิก 
4. อาชีพการสารวจ
5.อาชีพนักบัญชี  
6.อาชีพทันตแพทย์   
7. อาชีพแพทย์  
8. อาชีพการบริการ/การท่องเที่ยว 

IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:36 น.
ความเห็นที่ 3
1.วิศวกรรม   2.พยาบาล  3.สถาปัตรกรรม  4.แพทย์  5.ทันตแพทย์  6.พยาบาล  7.บัญชี  8.การบริการ/การท่องเที่ยว
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:35 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
ธเนต
 1. วิศวกรรม
  2. การสำรวจ
  3. สถาปัตยกรรม
  4. แพทย์
  5. ทันตแพทย์
   6. พยาบาล
   7. บัญชี
   8. การบริการ/การท่องเที่ยว
โพสโดย : ธเนต
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:33 น.
ความเห็นที่ 1
1.วิศวกรรม
 2.การสำรวจ
 3. สถาปัตยกรรม
 4. แพทย์
 5. ทันตแพทย์
 6. พยาบาล
 7. บัญชี
 8. การบริการ/การท่องเที่ยว
IP : 101.51.28.167
โพสเมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2562,13:31 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: