เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
โรคที่เกิดในสุกร ม.6
โพสโดย
ครูรัชนี
ให้นักเรียนบอกโรคและลักษณะของโรคที่เกิดในสุกร
โพสโดย : ครูรัชนี
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:32 น.
ความเห็นที่ 17
โรคอหิวาต์หมู

โรคอหิวาต์หมูเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงมาก และเป็นเฉพาะหมูเท่านั้น โรคนี้นำความเสียหายมาสู่เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูเป็นอย่างมาก และเคยระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งทวีปเอเชีย
 
สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งคือ ทอร์เทอร์ซูอิส (Tortor suis) ติดต่อได้โดยตรงจากการสัมผัส หรือโดยทางอ้อม จากอาหาร น้ำ ที่มีเชื้อปะปน นก แมลง หนู และสุนัข รวมทั้งคน ซึ่งเป็นพาหะอย่างดี จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งได้โดยง่าย สาเหตุอีกประการ ที่ทำให้โรคนี้ระบาดได้เร็วคือ การเลี้ยงหมู ด้วยเศษอาหาร ที่เก็บรวบรวมจากที่ต่างๆ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคปะปนติดมา หากอาหารที่นำมาเลี้ยงนั้น ไม่ได้ต้มให้เชื้อตายเสียก่อนแล้ว หมูจะได้รับเชื้อทันที

อาการ

หมูที่ติดโรคนี้เริ่มแรกจะมีอาการหงอยซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูง มีอาการสั่น หลังโก่ง หูและคอตก ขนลุก ไม่ค่อยลืมตา เยื่อตาอักเสบนัยน์ตาแดงจัด มักมีขี้ตาสีขาวสีเหลืองแถวบริเวณหัวตาก่อน แล้วแผ่ไปเต็มลูกนัยน์ตา อาจทำให้ตาปิดข้างเดียว หรือสองข้างก็ได้ ผิวหนังบริเวณเนื้ออ่อนๆ เช่น บริเวณท้อง โคนขา ใบหู มีลักษณะช้ำเป็นผื่นแดงปนม่วงเป็นเม็ดๆ เนื่องจากเลือดออกเป็นจุดๆ ใต้ผิวหนัง เห็นได้ชัดกับหมูที่มีผิวหนังขาว หมูจะอ่อนเพลีย ชอบนอนซุกตามมุมคอก

หมูที่เป็นโรคนี้จะมีอาการท้องผูกในตอนแรก ต่อมาจึงมีอาการอาเจียนเป็นน้ำสีเหลืองๆ เวลาเดินตัวสั่น เพราะไม่มีแรงทรงตัว มีอุจจาระร่วง และไข้ลดลง แต่มีอาการหอบเข้าแทรก จนกระทั่งตาย หมูที่เป็นโรคนี้ ประมาณร้อยละ ๙๐ มักตาย โรคอหิวาต์หมูเป็นได้กับหมูทุกระยะการเจริญเติบโต

การป้องกันและรักษา

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคนี้ให้กับหมูทุกๆ ตัว ปีละครั้ง สำหรับหมูที่เพิ่งแสดงอาการเป็นโรคนี้ อาจฉีดเซรุ่มรักษาให้หายได้

โรคปากและเท้าเปื่อย

โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคระบาดที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็วของสัตว์ที่มี กีบคู่ เช่น วัว ควาย แพะ แกะ และหมู โรคนี้ไม่ทำให้สัตว์ถึงตายได้ แต่จะซูบผอมลง เพราะกินอาหารไม่ได้ สัตว์ที่กำลังให้นมจะหยุดให้นมชั่วระยะหนึ่ง และจำนวนน้ำนมจะลดลง

สาเหตุของโรค

เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่ง มีแบบต่างๆ กัน ในประเทศไทยเป็นแบบเอ โอ และเอเชีย๑ โรคนี้ติดต่อได้ง่ายทางอาหารและน้ำ ที่มีเชื้อโรคนี้ หรือติดต่อทางสัมผัส เมื่อหมูคลุกคลีกับสัตว์ที่เป็นโรค นอกจากนี้แมลงวันก็เป็นพาหะของโรคนี้ด้วย

อาการ

อาการหมูที่ป่วยด้วยโรคนี้จะเริ่มเบื่ออาหาร มีไข้สูง จมูกแห้ง เซื่องซึม ภายในปากอักเสบแดง ต่อมามีเม็ดตุ่มแดงที่เยื่อภายในปาก บนลิ้น ริมฝีปาก เหงือก เพดาน ตามบริเวณซอกกีบ ตุ่มเหล่านี้จะเกิดพุพอง และกลัดหนอง แล้วแตกเฟะ ทำให้หมูกินอาหารและน้ำไม่สะดวก มีน้ำลายไหลอยู่เสมอ เท้าเจ็บ เดินกะเผลก บางตัวต้องเดินด้วยเข่า หรือเดินไม่ได้ บางตัวที่เป็นมากกีบจะเน่า และหลุดออก ทำให้หมูหมดกำลังและตายในที่สุด

การป้องกันและรักษา

ควรฉีดวัคซีนให้ ๖ เดือนต่อครั้ง และประการสำคัญ อย่าเลี้ยงสัตว์ประเภทกีบคู่ใกล้กัน เพราะสามารถติดต่อกันได้ และอย่าให้คนเลี้ยงหมูจากที่อื่น เดินมาในบริเวณเลี้ยงหมู โดยไม่ได้จุ่มเท้าในน้ำยาฆ่าเชื้อเสียก่อน
IP : 1.1.187.92
โพสเมื่อวันที่ : 20 ก.พ. 2563,10:55 น.
ความเห็นที่ 16
1. เชื้อไวรัส ส่วนมากไมมียารักษาและมักเป็นปัญญหาของโรคระบาดในสุกร ซึ่งได้แก่ โรคอหิวาตสุกร โรคปากเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ และโรคลําไส้อักเสบติดต่อ 2. เชื้อแบคทีเรีย ส่วนมากใช้ยารักษาได้และมักพบเป้นปัญญหาของโรคที่พบในการเลี้ยงสุกร เช่น โรค ขออบวมในลูกสุกร โรคมดลูกอักเสบ โรคเตานมอักเสบ โรคบาดทะยัก โรคติดเชื้อทางระบบหายใจและ โรคท้องเสีย เป็นต้น สําหรับที่พบเป็นปัญหาของโรคระบาดไดแก โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ โรคไฟลาม  3. เชื้อมายโคพลาสมา ยาสามารถรักษาได้และมักพบเปนปญหาของโรคทางระบบหายใจ (โรคปอดบวม) 4. เชื้อโปรโตซัว ยาสามารถรักษาไดและมักพบเป็นปัญหาของโรคทางเดินอาหาร (ทองเสีย) 5. เชื้อสไปโรขีด ยาสามารถรักษาไดและมักพบเป็นปัญหากับระบบสืบพันธุและทางเดินอาหาร 6. เชื้อรา จะสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายต่อตัวสุกร ซึ่งสารพิษนี้ไม่มียาทําลายได้ 7. พยาธิภายในและนอก ยาสามารถรักษาได้
IP : 1.1.144.51
โพสเมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563,11:33 น.
ความเห็นที่ 15
โรคที่เกิดในสุกร เช่นโรคไข้หวัดใหญ่สุกร โรคAPP โรคติดเชื้อไมโคพลาสมา โรคpr ps ในสุกร ยกตัวอย่างเช่น โรค APP (เอพีพี) การติดต่อ การหายใจ, การสัมผัสโดยตรง, สิ่งคัดหลั่ง อาการรุนแรงเฉียบพลัน จะตายใน12-36 ชม, อ้าปากหายใจ หายใจลำบาก มีฟองเลือดออกปากจมูก พบเนื้อตายที่ปอด ผิวหนังหรืออวัยวะส่วนปลายม่วงคล้ำ เฉียบพลัน ไข้สูงประมาณ 42 องศาเซลเซียส ไอเป็นจังหวะสั้น (2-3ครั้ง) หอบ หายใจลำบาก เรื้อรัง เป็นตัวอมโรคในฟาร์ม กินอาหารลดลง โตช้า หายใจกระแทก ไอจังหวะสั้น
IP : 182.232.179.63
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,12:39 น.
ความเห็นที่ 14
โรคที่สําคัญของสุกร
โรคอหิวาต์สุกร โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสุนัขบ้าเทียม โรคซัลโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทฟอยด์ โรคบิดมูกเลือด โรคพลาสเทอร์โรซีส โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบติดต่อ (โรคทีจีอี) โรคไข้หวัดใหญ่ โรคฝีดาษ โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ โรคไฟลามทุ่ง โรคบาดทะยัก โรคท้องเสียในลูกสุกรที่เกิดจากเชื้อ อีโคไล โรคข้อบวมในลูกสุกร โรคเอนซูติกนิวโมเนีย
ยกตัวอย่างเช่น
  โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ
      เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และพบว่าอาการของ โรคจะรุนแรงขึ้นถ้ามีเชื้อไวรัสร่วมดวย เชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ ร่างกายสุกรได้โดยการหายใจเอาเชื้อเข้าไป หรือโดยการสัมผัส กับสุกรป่วยโดยตรง หรือโดยการกินนํ้าและอาหารที่มีเชื้อนี้ปน อยู่และเมื่อเชื้อนี้เข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว อาการและความรุนแรง ของโรคขึ้นอยู่กับโรคแทรกซ้อนสุขภาพและอายุของสุกรป่วย อาการเด่นของโรคนี้ที่พบได้คือ จาม เลือด ไหลออกจากจมูกซึ่งมักพบอาการทั้งสองนี้ในสุกรที่อายุน้อยกว่า 4 สัปดาห์นอกจากนี้จะพบอาการจมูก บิดเบี้ยว
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,12:07 น.
ความเห็นที่ 13
โรคที่เกิดในสุกร

 
1.โรคอหิวาต์สุกร
2.โรคปากและเท้าเปื่อย
3.โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
4.โรคซัลโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทฟอยด์
5.โรคบิดมูกเลือด
6.โรคพลาสเทอร์โรซีส
7.โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบติดต่อ (โรคทีจีอี)
8.โรคไข้หวัดใหญ่
9.โรคฝีดาษ
10โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ
11.โรคไฟลามทุุ่ง
12.โรคบาดทะยัก
13.โรคท้องเสียในลูกสุกรที่เกิดจากเชื้อ อีโคไล
14.โรคข้อบวมในลูกสุกร
15.โรคเอนซูติกนิวโมเนีย
ยกตัวอย่างโรค
◆โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบติดต่อ (โรค ที-จี-อี)◆
          โรคนี้เป็นโรคระบาดของทางเดินอาหารที่เกิด อย่างรุนแรงในลูกสุกร อัตราการเกิดโรคและอัตราการตายสูงถึง 100 เปอร์เซ็นต์
◆ สาเหตุและอาการของโรค เกิดจากเชื้อโรค ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกาย ทางอาหารหรือนํ้าที่กินหรือโดยการหายใจเอาเชื้อโรคนี้เข้าไป และเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว เชื้อโรคจะใช้เวลาในการฟัก โรคนานประมาณ 14 ชั่วโมงถึง 4 วัน ลูกสุกรก็จะเริ่มแสดง อาการป่วยของโรคให้เห็น ซึ่งอาการของโรคจะพบรุนแรงในลูก สุกรที่มีอายุตํ่ากว่า 3 สัปดาห์ อาการแรกที่พบได้คือ อาการ อาเจียน (มีตะกอนนํ้านม) และมีอาการท้องเสียตามมา ซึ่ง อาการท้องเสียจะพบได้เมื่อลูกสุกรสัมผัสกับเชื้อโรคแล้วนาน ประมาณ 18-30 ชั่วโมง อาการท้องเสียที่พบได้ในวันแรก จะมี ลักษณะเป็นสีเหลืองใสพบเกาะตามกีบขาหลังและหาง นอกจาก นี้อาการอื่นๆ ที่พบได้ ได้แก้ อาการตัวสั่น ตาลึก และหิวนํ้า (เนื่องจากร่างกายสูญเสียนํ้า) สําหรับอาการท้องเสียจะพบเป็น อยู่นาน 5-9 วัน อุจจาระก็จะเริ่มข้นขึ้น แต่ลูกสุกรมักจะตาย ภายในวันที่ 2-4 ของการป่วย เนื่องจากการสูญเสียนํ้าของร่าง กาย
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,12:03 น.
ความเห็นที่ 12
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
1.โรคหิวาต์สุกร
2.โรคปากและเท้าเปื่อย
3.โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
4.โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบติดต่อ
5.โรคพาร์โวไวรัสในสุกร
เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย
ลักษณะดังนี้ มีอาการอาเจียน อุจจระร่วง สีเหลืองถึงเขียวในทุกอายุสุกรขาดน้ำอย่างรุนแรงลูกสุกรตายแล้วเกือบ100%สุกรพันธุ์ตายเพียง5%แต่แท้งได้ทุกช่วง การติดต่อรุนแรงมากโดยเฉพาะฟาร์มที่ไม่เคยสัมผัสกับเชื่อมาก่อน
สาเหตุซึม ไข้สูงน้ำลายไหลมีเม็ดตุ่มใสพุพอง เกิดภายในปากและลิ้นเหงือก  
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,12:02 น.
ความเห็นที่ 11
โรคฝีดาษ เมื่อได้รับเชื้อไวรัสวาริโอลาแล้ว เชื้อจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 7-17 วัน หลังจากนั้นจะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ดังนี้ มีไข้สูง รู้สึกไม่สบายตัว หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลียอย่างรุนแรง ปวดหลังอย่างรุนแรง อาเจียน
IP : 1.4.233.201
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,12:00 น.
ความเห็นที่ 10
โรคที่เกิดในสุกร ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกร โรคพาร์โวไวรัสในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้าเทียม 
ยกตัวอย่างเช่น โรคอหิวาต์สุกร
ลักษณะ ผิวหนังแดง มีเลือดปนออกมา มีรอยช้ำที่ผิวหนัง ที่ใบหู ท้อง/หน้าอก และขาหลัง
สาเหตุ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานในสภาพแวดล้อมปรกติเช่น ในโรงเรือน สิ่งปูรองและมูลสัตว์ เชื้อไวรัสจะถูกทำลายโดยสารจำพวกด่างเช่น โซดาไฟ และครีซอล

อาการ
สุกรป่วยจะแสดงอาการหลังจากได่รับเชื้อประมาณ 1 สัปดาห์ อาการป่วยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกันโรคในสุกรแต่ละตัวสุกรที่ได้รับเชื้อไวรัสชนิดรุนแรงมากจะแสดงอาการแบบปัจจุบัน โดยมีไข้สูง หนาวสั่น นอนสุมกัน เยื่อตาอักเสบ น้ำมูก น้ำตาไหล ระยะแรกของการมีไข้สุกรจะท้องผูก ระยะต่อมาจะท้องร่วง และมักพบอาการทางประสาทร่วมด้วย 
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,12:00 น.
ความเห็นที่ 9
โรคปากและเท้าเปื่อย สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส เอฟ เอ็ม ดี (FMD) ที่พบในประเทศไทยมี 3 ไทป์ คือ โอ (O) เอ (A) และเอเชียวัน (Asia I) เชื้อทั้ง 3 ไทป์นี้ จะทำให้สัตว์ป่วยแสดงอาการเหมือนกัน แต่ไม่สามารถให้ภูมิคุ้มกันต่างไทป์ได้ กล่าวคือถ้าฉีดวัคซีน เอฟ ไทป์ เอ ให้ หรือสัตว์เคยป่วยเป็นโรคเอฟ ไทป์ เอ มาก่อน สัตว์จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะต่อโรคเอฟ ไทป์เอ เท่านั้น แต่จะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคเอฟไทป์ โอ หรือ ไทป์ เอเชียวัน ดังนั้นหากมีโรคเอฟ ไทป์ โอ หรือเอเชียวันระบาดสัตว์ก็อาจจะติดโรคได้ โรคนี้มีระยะฟักตัว ประมาณ 2-8 วัน อาการ โคที่เป็นโรคนี้ จะมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุ่มพอง เกิดที่ริมฝีปากในช่องปาก เช่น เหงือกและลิ้น ทำให้น้ำลายไหล กินอาหารไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่างช่องกีบ ไรกีบ ทำให้เจ็บมาก เดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ทำให้แผลหายช้าขณะที่โคเป็นโรคจะผอมน้ำนมจะลดลงอย่างมาก ในโคอัตราการติดโรคสูงถึง 100% อัตราการตาย 0.2-5% ในลูกโคอัตราการตายอาจสูงถึง 50-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกโคที่ยังดูดนมอัตราการตายอาจสูงถึง 100%
IP : 1.4.233.201
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,12:00 น.
ความเห็นที่ 8
โรคที่เกิดจากสุกร 
1.โรคอหิวาต์สุกร
2.โรคปากและเท้าเปื่อย
3.โรคโรคพิษสุนัขบ้าเทียม
4.โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบติดต่อ (โรค ที-จี-อี)
5.โรคฝีดาษ 
6.โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ
7.โรคไฟลามทุ่ง
8.โรคซัลโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทยฟอยด์
9.โรคบิดหมูเลือด
10.โรคพลาสเทอร์โรซีส
11.โรคท้องเสียในลูกสุกรที่เกิดจากเชื้ออี. โคไล
12.โรคข้อบวมในลูกสุกร
13.โรคเอนซูติกนิวโมเนีย


ยกตัวอย่างโรค
โรคไฟลามทุ่ง  โรคนี้เป็นโรคระบาดที่สามารถติดติอถึง คนได้ ความรุนแรงของโรคนี้อาจจะมีผลเนื่องจากพันธุ กรรม คุณค่าของอาหารที่ใช้เลี้ยง การสุขาภิบาล อุณหภูมิ ของสภาพแวดล้อม หรือฤดูกาล

สาเหตุและอาการของโรค เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะ เข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยการกินนํ้าและอาหารที่มีเชื้อโรค ตัวนี้ปนอยู่ หรือโดยการสัมผัสกับสุกร ป่วยโดยตรง และ เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว จะใช้เวลาในการฟักโรค นานประมาณ 3-4 วัน สุกรก็จะเริ่มแสดงอาการป่วยของ โรคให้เห็น อาการที่พบเห็นได้มี
อยู่ 4 แบบด้วยกัน

1. แบบแรก สุกรป่วยจะแสดงอาการแบบฉับพลัน และอาจตายได้โดยไม่แสดงอาการ ป่วยให้เห็น อาการที่พบได้คือ ไข้สูง 104-108 องศาฟาเรนไฮต์ซึม เบื่ออาหาร หนาวสั่น นอนสุมกัน ตาแดง ไอ มีขี้มูกขี้ตา ท้องผูกตามด้วยอาการท้องเสียอย่างรุนแรง (บางตัวอาจพบอาการอาเจียน)
2. แบบที่สอง สุกรป่วยจะแสดงอาการที่ผิวหนัง คือจะพบอาการบวมที่ผิวหนังซึ่งมี ลักษณะคล้ายรูปข้าวหลามตัด หรือเป็นหย่อมสีแดงจนถึงสีม่วงที่บริเวณท้อง ต้นขา และลําตัว (สุกรป่วย ที่ฟื้นจากโรคจะพบว่าผิวหนังที่มีรอยโรคจะลอก)
3. แบบที่สาม สุกรป่วยจะแสดงอาการที่ข้อขา คือจะพบอาการเดินขากระแผลกหรือ เดินในลักษณะขาไม่สัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นผลเนื่องจากข้ออักเสบโดยเฉพาะที่ข้อเข่าหน้าและเข่าหลัง
4. แบบที่สี่ สุกรป่วยจะตายแบบทันทีหรืออาจพบอาการบวมที่ปลายจมูก หูและส่วน อื่นของร่างกาย 
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:59 น.
ความเห็นที่ 7
1.โรคอหิวาต์สุกร
2.โรคปากและเท้าเปื่อย
3.โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
4.โรคกระเพาะและลำไส้อักเสบติดต่อ
5.โรคพาร์โวไวรัสในสุกร
6.โรคโพรงจมูกอักเสบ
7.โรคแท้งติดต่อ 
8.โรคเต้านมอักเสบไม่มีน้ำนมนม
9.โรคขาดอาหาร
10.โรคขาดวิตามิน
11.โรคขาดแร ่ ธาต ุ
12.โรคเกิดจากสารพิษ

      ตัวอย่างโรค  โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
โรคนี้เป็นโรคระบาดพบว่าเป็นได้กับสุกรทุกอายุ
    เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสูู่ร่างกายสุกรได้โดยการสัมผัสกับสุกรตัวที่เป็น พาหนะของโรคนี้ หรือโดยการกินอาหารหรือนํ้าที่มีเชื้อนี้ปนอยู่หรือโดยการหายใจเอาเชื้อนี้เข้าไป หรือ โดยการผสมพันธ์ุกับสุกรที่เป็นโรคน
    ซึ่งอาการที่สุกรป่วยแสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับอายุ คืออาการจะรุนแรงในลูกสุกรแรกคลอด โดยลูกสุกรป่วยจะล้มลงภายในไม่กี่ชั่วโมงภายหลังจากการติดเชื้อ มีไข้สูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์หรือ 42 องศาเซลเซียส สุกรควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้ ตื่นเต้น กล้ามเนื้อกระตุกอย่างแรง แล้วล้มลงโดยขาอยู่ในลักษณะถีบจักรยาน (อาจพบอาการอาเจียนและท้องเสียได้) และนํ้าลายฟูมปาก

IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:59 น.
ความเห็นที่ 6
               โรคฝีดาษ  เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยการสัมผัสกับสุกรป่วย โดยตรง หรือ ยุง ไร เหา เป็นตัวนําเชื้อโรคตัวนี้มา และเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว จะใช้เวลาใน การฟักโรคนานประมาณ 3-6 วัน สุกรก็จะเริ่มแสดงอาการป่วยของโรคให้เห็น อาการที่พบได้คือ ไข้สูง ประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต์ซึม ไม่กินอาหาร นํ้ามูกนํ้าตาไหล และพบเม็ดตุามที่ผิวหนัง ซึ่งเม็ดตุ่มนี้ ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นตุ่มหนองและแตกในที่สุด และแผลที่แตกจะตกสะเก็ด สุกรป่วยที่ฟื้นจากโรคนี้จะมี ภูมิคุ้มกันโรคนี้ด้วย
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:59 น.
ความเห็นที่ 5

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
เป็นโรคไวรัสที่ระบาดในสุกร หากเกิดโรคอาจทำให้ตายเป็นจำนวนมาก ยังไม่วัคซีนและวิธีรักษาแบบจำเพาะ เป็นโรคที่ไม่ติดต่อสู่คนสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือซากได้หลายเดือน ประเทศที่มีการระบาด จะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคม
 
อาการของโรค
1.ตายเฉียบพลับผิวหนังแดง มีจุดเลือดออกหรือรอยช้ำ โดยเฉพาะที่ หู ท้อง และขา
2.มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร มีการแท้งในช่วงของการตั้งท้อง
3.พบทุกกลุ่มและทุกวัย
4.อาการป่วย 100% อาการตาย 30-100% ในลูกสุกรอันตราการตายสูง 80-100% ภายใน 14 วัน

การติดต่อของโรค
1.สัมผัสสิ่งคัดหลังของสุกรป่วย การหายใจเอาเชื้อเข้าไป  การกินอาหารที่มีเชื้อปนเปื้อน การโดนเห็บที่มีเชื้อกัด
2.เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ที่ปนเปื้อน เชื้อสามารถกระจายไวรัสได้

IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:57 น.
ความเห็นที่ 4
โพสโดย
ทิพสุดา
โรคพิษสุนัขบ้าเทียม เชื้อสาเหตุ ไวรัสHerpes Virus
ลักษณะอาการ แท้งได้ในทุกช่วงของการตั้งท้อง ไข้สูง อาเจียน ท้องร่วง ทรงตัวไม่ได้ ชักกระดูกเเละตาย โดยไม่เเสดงอาการ80-100% ถ้าอายุเกิน6เดือน อาการไม่ชัดเจน อาจมีจาม ไอเเละหายใจลำบาก คัน  เเละตาบอด
โพสโดย : ทิพสุดา
IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:57 น.
ความเห็นที่ 3
โรคสุกร
ได้แก่ โรคอหิวาต์สุกร โรคไข้หวัดใหญ่
 โรคฝีดาษ โรคพลาสเทอร์โรซีส
โรคทีจีอี โรคบาดทะยัก  ฯลฯ

ยกตัวอย่าง เช่น โรคบาดทะยัก 
ลักษณะ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อตัวนี้สามารถพบได้ในดิน
ลำไส้ของคนและสัตว์อนี้จะเข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยทางบาดแผล
และสามารถจะเจริญเติมโตได้ในที่ที่ไม่มีออกซิเจน โดยเชื้อนี้จะใช้เวลา
ในการฝักตัวโดยทั่วไปประมาณ 10-14 วัน สุกรก็จะเริ่มแสดงอาการป่วย
ของโรคให้เห็น เป็นต้น
IP : 1.4.233.201
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:56 น.
ความเห็นที่ 2
โรคที่สําคัญของสุกร
โรคอหิวาต์สุกร
โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคพิษสุนัขบ้าเทียม
โรคซัลโมแนลโลซีสหรือโรคพาราไทฟอยด์
โรคบิดมูกเลือด
โรคพลาสเทอร์โรซีส
โรคกระเพาะอาหารและลําไส้อักเสบติดต่อ (โรคทีจีอี)
โรคไข้หวัดใหญ่
โรคฝีดาษ
โรคโพรงจมูกอักเสบติดต่อ
โรคไฟลามทุุ่ง
โรคบาดทะยัก
โรคท้องเสียในลูกสุกรที่เกิดจากเชื้อ อีโคไล
โรคข้อบวมในลูกสุกร
โรคเอนซูติกนิวโมเนีย
ยกตัวอย่างโรค  เช่น
โรคฝีดาษ
สาเหตุและอาการของโรค เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าสู่ร่างกายสุกรได้โดยการสัมผัสกับสุกรป่วย โดยตรง หรือ ยุง ไร เหา เป็นตัวนําเชื้อโรคตัวนี้มา และเมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้ว จะใช้เวลาใน การฟักโรคนานประมาณ 3-6 วัน สุกรก็จะเริ่มแสดงอาการป่วยของโรคให้เห็น อาการที่พบได้คือ ไข้สูง ประมาณ 104 องศาฟาเรนไฮต์ ซึม ไม่กินอาหาร นํ้ามูกนํ้าตาไหล และพบเม็ดตุ่มที่ผิวหนัง ซึ่งเม็ดตุ่มนี้ ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นตุ่มหนองและแตกในที่สุด และแผลที่แตกจะตกสะเก็ด สุกรป่วยที่ฟื้นจากโรคนี้จะมี ภูมิคุ้มกันโรคนี้ด้วย 

IP : 1.1.192.182
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:52 น.
ความเห็นที่ 1
โรคปากและเท้าเปื่อย เป็นโรคติดต่อที่รุนแรง ติดต่อได้อย่างรวดเร็วในสัตว์กีบคู่ (โค, กระบือ , แพะ ,แกะ, สุกร) โรคนี้เป็นได้กับสุกรทุกอายุ อัตราการเกิดโรคสูง แต่อัตราการตายต่ำ เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งในเมืองไทยขณะนี่พบอยู่ 3 ชนิด คือ โอ เอ และเอเชียวัน (ชนิดโอรุนแรงที่สุด) เมื่อเชื้อ โรคเข้าสู่ร่างกายสุกรแล้วจะใช้เวลาในการฟักโรคประมาณ 3-6 วัน สุกรจะเริ่มแสดงอาการป่วยออกมาให้เห็น อาหารที่พบได้คือ มีตุ่มน้ำใสที่บริเวณ ปลายจมูก ปาก ลิ้น ริมฝีปาก เหงือก และผิวหนังบริเวณไรกีบ ต่อมาตุ่มน้ำใสจะแตก นอกจากนี้ยังพบอาการไข้สูง เบื่ออาหาร น้ำลายยืด ขาเจ็บ กีบลอกหลุด และน้ำหนักลด การป้องกัน ทำวัคซีนเมื่อลูกสุกรอายุประมาณ 7 สัปดาห์ และทำวัคซีนอีกครั้ง ในอีก 2 สัปดาห์ต่อมา และสำหรับสุกรพ่อแม่พันธุ์ ทำวัคซีนทุก ๆ 4-6 เดือน นอกจากนี้ก็มีโรคติดต่อในสุกรชนิดอื่นซื่งมีความสำคัญ ต้องอาศัยวิธีป้องกันโรค เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคโพรงจมูกอักเสบ โรค ที.จี.อี. ( โรคกระเพาะอาหารและลำไส้อักเสบติดต่อ) โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไฟลามทุ่ง เป็นต้น
IP : 49.230.10.22
โพสเมื่อวันที่ : 27 พ.ย. 2562,11:52 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: