ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 4
คุณครูธนพร วงษ์คำสาย คุณครูเอกดนตรี
คุณครูศศิประภา ต้นสวรรค์ คุณครูเอกภาษาอังกฤษ
คุณครูเอกพันธุ์ อุดมสันต์ คุณครูเอกชีววิทยา
คุณครูพิณภักดิ์ พัฒนะสาร คุณครูเอกภาษาไทย
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2564,15:00   อ่าน 149 ครั้ง