ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
วันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จากท่าน ศน.จีรณินท์  ไชยคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพม.เขต ๒๒
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563,22:12   อ่าน 365 ครั้ง