ภาพกิจกรรม
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี
  วันที่ 28 มิถุนายน 2562 โรงเรียนท่าจำปาวิทยา รับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการสรุปงานและนำเสนอวิดีทัศน์การดำเนินงาน แก่คณะกรรมการ และรับการตรวจประเมินในแต่ละตัวชี้วัดตามเกณฑ์ของกระทรวงแรงงาน
สามารถรับชมวิดีทัศน์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=iQTCiwU7VrU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21CFc5XMRW1X_ZRV99nwXZ1Pu-UCGhE_cJKK6x2KCvoGN-U0-oLYDzPj4
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,21:29   อ่าน 917 ครั้ง