ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โครงงานคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 59 KB 235
เกียรติบัตรการงานอาชีพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 35
รายชื่อนักเรียน2557(ปรับ ณ วันที่ 30 ก.ย.57) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.24 KB 124
ใบงานที่5 Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 127
ใบงานที่4 Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 160
ใบงานที่3 Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 188
ใบงานที่2 Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 65
ใบงานที่1 Word Document ขนาดไฟล์ 54 KB 171
ฟอนท์ Th Tarabun it9 (พิมพ์ เลขไทย) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 351 KB 51
ฟอนท์ TH Sarabun New ZIP Archive ขนาดไฟล์ 405.55 KB 50
ฟอนท์ TH Sarabun PSK RAR Archive ขนาดไฟล์ 154.9 KB 62